Therapie

Therapie is  het “helen” van emotionele gewonde of gekwetste delen

Tijdens het 1ste contact, telefonisch of per email of een vrijblijvende informatie gesprek kijken we,  de client en ik samen naar de mogelijkheden welke therapie voor jou geschikt zal zijn:

  • Individuele Mindfulness
  • Coaching en/of  loopbaanbegeleiging
  • (Lichaamsgerichte) psychotherapie
  • Therapie, Relatie therapie

Doelgroep

Lichaamsgeoriënteerde therapie kan effectieve hulp bieden bij klachten op fysiek, mentaal en emotioneel gebied:

  • lichamelijke klachten, spanningen of chronische vermoeidheid
  • angstige of depressieve klachten, psychosomatische of somatoforme (een somatoforme stoornis is een psychische aandoening waarbij een persoon lichamelijke klachten heeft waarvoor geen somatische oorzaak gevonden is. De patiënt ervaart reële lichamelijke klachten, die niet ingebeeld zijn. De klachten zijn niet bewust of doelbewust nagebootst). 
  • ingrijpende ervaringen die niet of onvoldoende zijn verwerkt, posttraumatische klachten
  • voortdurend vastlopen en structurele problemen thuis, in de omgeving of op het werk
  • vastgelopen zijn binnen andere hulpverleningstrajecten en het gevoel hebben dat praten niet verder helpt

  

Lichaamsgerichte (psycho)therapie

Lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie is een vorm van psychodynamische psychotherapie die op het lichaam georiënteerd is. De therapeutische relatie tussen cliënt en therapeut speelt hierbij een belangrijke rol. Het is een holistische benadering die therapeutische interventies met betrekking tot het lichaam, interpersoonlijke relaties en cognitieve processen integreert.

Wat betekent Lichaamsgerichte  therapie?  Uitgangspunt is dat het lichaam de gehele persoon reflecteert en dat er een wisselwerking is tussen lichaam, emoties en gedachtes.

De bewustwording van lichaamssensaties en de gevoelsmatige betekenis daarvan dragen bij tot de versterking van het lichaamsbewustzijn, het identiteitsgevoel en autonomie. Lichaamsgeoriënteerde therapie zorgt dat de cliënt met nieuwe mogelijkheden en inzichten verder kan gaan. De therapeut ondersteunt cliënten om eigenschappen en verborgen kwaliteiten naar voren te brengen, zodat de cliënt gericht kan worden uitgenodigd om oude patronen los te laten.

Als therapeut werk ik o.a. vanuit de Reichiaanse visie op psychotherapie. Levensenergie die vrijuit kan stromen of geblokkeerd kan zijn door traumatische ervaringen en deze blokkades zijn terug te vinden  in het lichaam, emoties en denken en overlevingsmechanisme.

Werkwijze

Centraal in het therapieproces staat emotie-regulering en de bewustwording van lichaamssensaties en de gevoelsmatige betekenis daarvan. Het doel is het lichaamsbewustzijn, het identiteitsgevoel, de zelfregulering en de autonomie te versterken. De therapeut ondersteunt cliënten om een gezonde dagelijkse balans te creëren. In het therapeutisch proces wordt de cliënt uitgenodigd om eigenschappen en verborgen kwaliteiten naar voren te brengen, zodat de cliënt oude (gedrags-)patronen kan loslaten. De cliënt verwerft nieuwe mogelijkheden en inzichten om op een gezonde manier een bijdrage te leveren aan de maatschappij. De therapeut richt zich op zowel de psychische en emotionele ontwikkeling van de cliënt als ook op de geblokkeerde emoties en energiehuishouding in het lichaam. Door gebruik te maken van de levens- en familiegeschiedenis van de cliënt komen er gevoelens, beelden en herinneringen uit de jeugd naar boven, die vaak onbewust het leven beïnvloeden of bepalen. 

Beperkende patronen of problemen worden gerelateerd aan de context van het verleden. De therapie kan zowel preventief als helend worden ingezet.  

Therapeutische technieken

Technieken hebben als doel de cliënt gezonder te leren leven. Om dit te bereiken, leert de cliënt in de therapie adequaat omgaan met zijn gevoelens en emoties, gedachten, overtuigingen en gedrag in het alledaagse leven. 

In de verschillende methoden van lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie wordt naast het gesprek en de therapeutische relatie gewerkt met o.a. vegetotherapie (In Biodynamische vegetotherapie onderzoekt de cliënt zijn/haar levensenergie en teruggehouden gevoelens en impulsen. Hij/zij kan die tot uitdrukking brengen in beweging, geluid en inzicht. In dit proces kunnen herinneringen, beelden, gevoelens en inzichten opborrelen. De gestagneerde energie kan vrijkomen. Een nieuw gezond zelfbewustzijn kan zich zo verder ontwikkelen,  ervaringsgerichte fysieke en interactieve oefeningen, mindfulness technieken, Trauma Release Oefeningen (TRE), Somatic Experiencing (SE), Body Movement Desensitization and Reprocessing (BMDR) en Healing Touch (HT).

 

 

Contact

info@innerbalance-training.nl
sadhana-tineke@hetnet.nl

Telefoonnummer:
020-6226030
06-10721019

Praktijkadres:

Tineke van Riessen
Nieuwezijds Kolk 4, 1 hoog
1012 PV Amsterdam